Мэдээний архив

 • Залуу малчдын зөвлөгөөн

  Залуу малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулав. Зөвлөгөөнд оролцогчдод "Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх", "Бэлчээрийг зохистой ашиглах", "Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль&qu...

 • Цэргийн үүрэгтэнд сургалт зохион байгуулав.

  Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран цэргийн жинхэнэ албан татагдагчдад сургалт зохион байгуулав.Энд 80 гаруй цэргийн үүрэгтэн хамрагдав. ...

 • Нэрлэсэн жилийн ажлын тайлан

  Ахмадын баярын үеэр "Ахмад настнаа дэмжиж-амьдрах орчноо сайжруулах жил"-д ахмад настнаа дэмжих чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тайланг  нийт ахмад настнуудад тайлагнав. ...

 • Өсвөрийн аврагчид

  "Өсвөрийн аврагч" гамшгаас хамгаалах үзүүлэх сургууль боллоо. ...

 • Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлаа хангалаа.

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 28,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гал унтраах машин худалдан авч гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлаа хангалаа. ...

 • Ахмад настнаа дэмжих жилийн хүрээнд

  Ахмад настнаа дэмжих жилийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 1600,0 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ахмадын байрыг тохижуулав. ...

 • Багийн өдөрлөг зохион байгуулав.

  Багийн өдөрлөгийн үеэр нийт 150 гаруй иргэнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Зөрчлийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль зэрэг 10 гар...

 • Нийтийн зар мэдээний журам

  /beta/upload/files/нийтийн зар мэдээний журам.docx ...

 • Амьдрах орчноо сайжруулъя.

  Сумын төвийн  төв гудамжинд 135х2,5 метр газарт  сад барьж, 200 гаруй ширхэг мод суулгав.     Төсөв:  1500,0 гаруй мянган төгрөг. ...

 • Эрх зүйн сурталчилгаа

  /энд дарж үзнэ үү/Захиргааны ерөнхий хууль_2.mp4 ...

Facebook messenger