Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 2018 он

энд дарж үзнэ үү./СЗД-ын ү а х биелэлт 2018 он12(2).docx