Үйлчилгээний газрын цагийн хуваарь

 

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ШИНЭ-ИДЭР

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

 

 


2015 оны 04 сарын 01                                                                                                                                                           Дугаар  А/19                                                                                                             Эрдэнэт

 

 

Цагийн хуваарь батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “ж”; 31 дүгээр зүйлийн 31.1.6 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн нийт худалдаа, үйлчилгээний газрын цагийн хуваарийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Цагийн хуваарийг мөрдөж ажиллахыг худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд, захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг мал амьтан хорио цээр чанарын хяналтын улсын байцаагч /С.Даваадорж/ , хэсгийн төлөөлөгч /Г.Идэрцэнгэл/, цагдаа /П.Хатанбаатар/, 4 дүгээр багийн Засаг дарга /Б.Энхбаяр/ нарт үүрэг болгосугай.

З.Захирамжи. :йн хэрэгжилтийг тооцож үр дүнг улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны дотор сумын Засаг даргад танилцуулж байхыг 4 дүгээр багийн Засаг дарга /Б.Энхбаяр/-т хариуцуулсугай.

 

ДАРГА                 Т.ГОМБОСҮРЭН

 

 


Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сумын

Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын

01-ний өдрийн А/19 дүгээр захирамжийн хавсралт

 

 

 

ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

 

Худалдаа, үйлчилгээний газрын нэр

Ажиллах цагийн хуваарь

Өвлийн улиралд

Зуны улиралд

1

Нийт дэлгүүр

10:00-14:00

15:00-21:00 хүртэл

10:00-14:00

15:00-23:00 хүртэл

2

Худаг

Даваа-Баасан

Өглөө 10:00-12:00

Орой 16:30-18:30

Өглөө 10:00-12:00

Орой 17:00-19:00

Бямба –Ням

Өглөө 10:00-13.00

Орой 16:00-18:00

Өглөө 10:00-13:00

Орой 16:00-18:00

3

Нийтийн халуун ус

Даваа, Мягмар

Амарна

Амарна

Лхагва,Пүрэв, Баасан

Өглөө 09:00-13:00

Орой 14:00-20:00

Өглөө 10:00-14:00

Орой 15:00-20:00

Бямба , Ням  гарагт

Өглөө 10:00-14:00

Орой 15:00-20:00

Өглөө 10:00-14:00

Орой 15:00-22:00

4

Үйлчилгээний газар/вар, караоке/

10:00-00:00 хүртэл

10:00-00:00 хүртэл

5

Эмийн сан/ хүний/

Өглөө 09:00-13:00

Орой  14:00-18:00 хүртэл

Өглөө 09:00-13:00

Орой 14:00-19:00 хүртэл

6

Мал эмнэлгийн эмийн сан

Өглөө 10:00-14:00

Орой 15:00-20:00 хүртэл

Өглөө 10:00-14:00 15:00-21:00 хүртэл

7

Зоогийн/цайны/ газар

10:00-18:00 хүртэл

10:00-20:00 хүртэл