Хамгаалах хэрэгслээр хангалаа.

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх нөөц бүрдүүлж сумын Засаг даргын нөөцөөс 700 000 төгрөг зарцуулж 

сум дундын эмнэлэгт иж бүрэн хамгаалах хувцас 10 ширхгийг олголоо.