Сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

/beta/upload/files/СЗД-ын ү а х-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2021-2024.pdf энд дарж үзнэ үү.