Шүлхийн вакцин хийж байна.

Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчний халдварын голомтыг хяналтад авах, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг сумын хэмжээнд зохион байгуулж байна.

Дархлаажуулалтын ажлыг 4 багт 4 хэсэг болон 4 дүгээр сарын 18-наас эхлэн хийж гүйцэтгэж байна. Сумын хэмжээнд 13976 үхэрт хийхээс одоогийн байдлаар 8000-аад үхэрт хийгээд байна.

 

 

1