Хяналт шалгалт

Сумын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон ажлын хэсэг худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн галын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл, е-баримт олгож байгаа зэрэгт хяналт шалгалт хийлээ.