Хяналт шалгалт

Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж зөрчлийг арилгууллаа.