Хяналт шалгалт хийлээ.

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжаар томилогдсон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн нэр бүхий 12 дэлгүүр, 1 бааранд хяналт шалгалт хийж,  32 нэр төрлийн  170 ширхэг 265500 төгрөгийн үнэ бүхий хугацаа нь дууссан хүнсний бүтээгдэхүүнийг хураан авч зохих журмын дагуу устгалаа.