Мэргэжлийн хяналтын газрын төлөвлөгөөт шалгалт хийгдлээ.

Аймгийн Мрэргэжлийн хяналтын газраас 15 байцаагчийн бүрэлдэхүүнтэй төлөвлөгөөнт хяналт шалгалт хийгдлээ. Ажлын хэсгийн төлөөлөл дүнгийн хурал хийж шалгалтын дүнг товч танилцуулж, акт холбогдох дүгнэлтийг цэг, салбар  тус бүрээр ирүүлэхийг мэдэгдлээ.