Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

энд дарж үзнэ үү. /Сумын ЗДТГ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө(1).pdf