Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

https://www.facebook.com/groups/khuvsgulwebs/?multi_permalinks=2236738949901091&notif_id=154682970