Эрх зүйн хөтөч өдөрлөг

05 сарын 19-нд аймгийн ЗДТГ-аас "Эрх зүйн хөтөч" өдөрлөг зохион байгуулна. Өдөрлөгт: Шүүх, прокурор, цагдаагийн байгууллагын албан хаагч, өмгөөлөгч, үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэгч, нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн, ХДТ-ын уран бүтээлчид оролцоно. Энэ үеэр "Нэг мянгат нэг агт" аяныг өрнүүлнэ та бүхэн өргөнөөр оролцож  үйлчилгээ авна уу?