Манай улс уул уурхайн индексээр 51 оноо авчээ

Манай улс уул уурхайн удирдлагын индексээр 58 орноос 26 дугаарт бичигджээ. “Revenue Watch” институтээс хийсэн энэ судалгаанд ашигт малтмалын нөөцтэй улс орнуудыг хууль, эрх зүйн орчин, уул уурхайн нарийн мэдээллийн ил тод байдал, чанарын хяналт ба аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны хамгаалал гэсэн дөрвөн үзүүлэлтээр шинжилсэн бөгөөд Монгол Улс нийт 100-гаас 51 оноо авчээ.

 Тухайлбал, уул уурхайн гэрээ, хэлэлцээрүүдийг олон нийтэд танилцуулдаггүй, энэ салбарын хөрөнгө оруулалт, орлого, ашгийг дэлгэрэнгүй тайлагнадаггүй нь манай улсын үзүүлэлтийг хойш татсан гэнэ. Уул уурхайн төрийн өмчийн компаниудын үйл ажиллагаа нь тодорхойгүй байдаг, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд энгийн иргэдийг оролцуулдаггүй, мөн санхүүгийн тайланг олон нийтэд танилцуулдаггүй зэргийг шүүмжилсэн байна.

Эх сурвалж http://www.info.mn