Тангараг өргөлөө

Төрийн захиргааны албанд анх томилогдсон татварын байцаагч Б.Сайнзаяа, улсын бүртгэгч Б.Бямбажав, нийгмийн даатгалын байцаагч О.Дашдаваа, байгаль хамгаалагч Д.Нордов нар төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа болов.