Төрийн албаны тухай хуулийн сургалт зохион байгуулав.

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ МӨРӨӨР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийт төрийн албан хаагчдад  төрийн албаны “Ёс зүй, хариуцлага” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Энэ үеэр Төрийн албаны хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ мэдээлэл өглөө.  Энд 120 гаруй төрийн албан хаагч хамрагдав.