Өсвөрийн аврагчид

"Өсвөрийн аврагч" гамшгаас хамгаалах үзүүлэх сургууль боллоо.