Даваа засварлав.

Дүйцүүлэх цэргийн алба хаагчид  Дөрөлжин давааны нуурт цасны хаалт барьж, Бумбат, Шивэртийн даваа засав. Энд  3800,0 мянган төгрөг зарцуулсан.