Хичээлийн шинэ байр баригдаж эхэллээ.

 Ирэх хичээлийн жилд хичээлийн шинэ байртай болно.