Мод тарив

 Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр 1600 мод тарилаа. Энэ ажилд төрийн албан хаагчид, сурагчид, иргэд идэвхтэй оролцов.