Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулагдлаа.

2019 оны 10 сарын 24, 25 -нд аймгийн онцгой байдлын газар, сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран гамшгаас хамгаалах "Команд штаб"-ын сургуулилт зохион байгууллаа. Сургуулийн үр дүнг 90,6 хувьтай үнэлэв.