"Бид нэг баг"

11 сарын 1 ,2-ны өдрүүдэд багуудын дунд 2 жилд 1 удаа зохион байгуулагддаг "БИД НЭГ БАГ" урлаг спортын наадам боллоо. 1-р байранд Сангийн далай баг, 2-р байранд Эрдэнэт баг, 3-р байранд Баяннуур баг, 4-р байранд Баянзүрх баг орлоо.