Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл явагдаж байна.

Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл 11 сарын 06-11-нд дараах хуваарийн дагуу явагдаж байна. 

11 сарын 06-нд Сангийн далай багт

11 сарын 07-нд Баяннуур багт

11 сарын 08-нд Баянзүрх багт

11 сарын 11-нд сумын төвд

Энэ үеэр галт зэвсгийн бүртгэл, иргэний бүртгэлийн аян зохион байгуулагдаж байна.