Төрийн захиргааны албан хаагчдын ажил дүгнэв.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛАА  ДҮГНҮҮЛЭВ.