Үндсэн хуулиар сургалт зохион байгууллаа.

Монгол Улсын шинэ Үндсэн хуулийн батлагдсаны 28 жилийн ойг угтан төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Үүнд:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн албан хаагчдад -ЗДТГ-ын хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн Н.Болормаа 

ЗДТГ-ын албан хаагчдад түүх нийгмийн ухааны багш Ж.Лхагваа

Сум дундын эмнэлгийн албан хаагчдад түүх нийгмийн ухааны багш Т.Саруултаал

Соёл спортын төв, цэцэрлэгийн албан хаагчдад ЗДТГ-ын дарга Л.Амгаланбат

Нийт 100 гаруй албан хаагч хамрагдав.