Санал өргөдөл гомдлын мэдээ

СӨГ 2017 (Autosaved)1.docx энд дарж үзнэ үү