Байгууллагын ил тод

ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт.docx энд дарж үзнэ үү.