Баг, байгууллагын дарга нар мэдээлэл солилцлоо

Сумын Засаг даргын захирамжийн дагуу байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч, багийн Засаг дарга, байгаль хамгаалагч, багийн хүний эмч нарын цугларалтыг 3 сарын 28-ны 14:00 цагт зохион байгуулж мэдээлэл солилцлоо.