Ёс зүйн зөвлөл байгуулагдлаа.

Энд дарж үзнэ үү./Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм.docx