Ахмадуудаа сонслоо

 Ахмадын баярыг тохилдуулан сумын нийт ахмад настнаа хүлээн авч тэдний санал хүсэлтийг сонслоо.