Худалдан авах ажиллагаа зарлагдлаа

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 7,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх "Булгийн тархи хамгаалах, хөв цөөрөм байгуулах" ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагаа зарлагдлаа.