Ачлалт ээж, дархан бэр

"Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг тохиолдуулан сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс 9 ээжийг "Ачлалт ээж",  3 хүү төрүүлсэн 11 ээжийг "Дархан бэр"-ээр өргөмжлөв.