Онцгой байдлын газраас шалгалт ирлээ.

Аймгийн онцгой байдлын газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын алба хаагчид аймгийн онцгой комиссын 2019 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг шалгахаар ажиллаж  байна.