Хүний нөөц

  • 40

    Ажлын байр зарлагдлаа...

    Мал эмнэлгийн тархвар зүй хариуцсан мэргэжилтний ажлын байр зарлагдлаа. Тавигдах шаардлага: дээд боловсролтой, малын их эмч мэргэжилтэй, монгол хэлний зөв бичих дүрэм, Албан хэрэг хөтлөлтийн сатанд...

  • 218

    Ажлын байр зарлагдлаа...

    Сумын ЗДТГ-т төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд иргэн Д.Оюунмаа, малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд Б.Лаагансүрэн нар төрийн албан...

Facebook messenger