Хүний нөөц

  • 183

    Ажлын байр зарлагдлаа...

    Сумын ЗДТГ-т төрийн сангийн гүйлгээ хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд иргэн Д.Оюунмаа, малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд Б.Лаагансүрэн нар төрийн албан...

Facebook messenger