Хог цэвэрлэлээ.

Сумын төвлөрсөн хогийн цэгийн ойролцоох хийсч тарсан хог хаягдлыг төрийн албан хаагчдын оролцоотой цэвэрлэлээ. ИРГЭДИЙНХЭЭ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨЛӨӨ ЗҮТГЭЖ БАЙГАА ТА БҮХНИЙ ҮЙЛС БҮТЭЖ БАЙХ БОЛТУГАЙ. ХҮН БҮР ХИЧЭЭЖ ЭРҮҮЛ АМЬДАРЦГААЯ

цэьэ