Эрх зүйн олимпиад

Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах мэргэшүүлэх зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан төрийн албан хаагчдын эрх зүйн олимпиад зохион байгууллаа.