Эрх зүйн сурталчилгаа

энд дарж үзнэ үү. Захиргааны ерөнхий хуулийн зохицуулах харилцаа.mp4