Танилцуулга

  • 621

    Хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх а...

    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ШИНЭ-ИДЭР СУМЫН НИЙГЭМ,  ЭДИЙН ЗАСГИЙН 2016-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА   ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ   4.1. НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНИЙ ХӨГЖИЛ Уламжла...

Facebook messenger