Газрын дуудлага худалдаа зарлагдлаа

ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНД

 

УРЬЖ БАЙНА

  • Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа явуулах үндэслэл:

Монгол Улсын газрын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралтын 3.1.1, 5.1.2, 6.1, 7.1, 9,1, сумын  ИТХ-ын 2019 “Төлөвлөгөө батлах тухай” VIII/05 дугаар тогтоол, Сумын засаг даргын 2020 оны 04 сарын 14-ний А/35 захирамжаар газрыг цахим хэлбэрээр /www.mle.mn/ буюу газрын цахим биржээр дуудлага худалдаа зохион байгуулахыг шийдвэрлэсэн.

  • Эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ, хугацаа

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГААР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

 

Дуудлага худалдааны газрын байршил, эзэмших хугацаа, хэмжээ, зориулалт, анхны үнэ, дэнчингийн хэмжээ,дуудлага худалдаа явуулах хугацаа

Эзэмшүүлэх газрын байршил

Газар эзэмшүүлэх зориулалт

Газар эзэмшүүлэх хугацаа

Эзэмшүүлэх газрын хэмжээ /м2/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ /мян.төг/

Дэнчингийн хэмжээ /мян.төг/

Дуудлага худалдаа явуулах хугацаа

1.

Дэнжийн хороололд холбооны урд

Худалдаа, нийтийн үйлчилгээ

15 жил

700

560,0

56,0

2020.05.18 өдрийн

9цаг 00мин-

15цаг 00 мин

2

Сэртэнгийн хорооллын ард бэл хадны энгэр

 

Аялал жуулчлал

15 жил

2000

1600,0

160,0

2020.05.18 өдрийн

9цаг 00мин-

15цаг 00 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газрын дуудлага худалдааг цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх хугацаа

2020 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 2020 оны 05 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 0830 цаг хүртэл бүртгээд хаана.

Дуудлага худалдаа 2020 оны 05 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 900-1500 хүртэл цахим хэлбэрээр явагдана.

      Бүрдүүлэх материал

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт / маягт /
  2. Иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  3. Дэнчин төлсөн баримт / бэлнээр /
  4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт -12500 төг /данс 100172000941 /

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах газрын тодорхой хаяг, харилцах утасны дугаар:

Харилцах утасны дугаар:98389633, 86564554

Шинэ-идэр сумын засаг даргын тамгын газар