2018 оны ажлаараа аймагт 2-р байранд орлоо.

1-р байр Мөрөн сум

2-р байр Шинэ-Идэр сум

3-р байр Тариалан сум

4-р байр Рашаант сум

5-р байр Их-Уул сум