Татварын мэдээлэл

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 22.1.3.төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны орлогод албан татвар ногдуулах орлогыг тухайн орлогын дүнгээр;     23.2.3.энэ хуулийн 22.1.3-т заасан орлогын дүнд 40 хувиар албан татвар ногдуулна гэсэн заалт байгаа шүү цаашид ямар нэгэн төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны ажил зохион байгуулахаасаа өмнө сумын татварын байцаагчтай уулзана уу.