Баг, байгууллагын дарга нарын цугларалт

Баг, байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч, багийн эмч нарын 2020 оны 1 дүгээр сарын цугларалт боллоо. 1 дүгээр сард хийсэн ажил, 2 дугаар сард хийх ажлын талаар мэдээлэл солилцов. Сумын Засаг дарга дараа сарын цугларалтаас өмнө хийх ажлын чиглэлээр үүрэг өглөө.