Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

энд дарж үзнэ үү.НД-танилцуулгаЗДТГ(1).pdf