Санал, өргөдөл, гомдол

Шүүлтүүр: - Шүүх
Санал хүсэлт 2020-01-02 Цахимаар
Хүлээж авсан
мядагмаа : улсын аварга малчин шалгаруулах засгийн газрын 2019 оны 8-р сарын 28ны өдрийн шинэ журамын хавсралт нь алга байна. хайгаад олдохгүй байна.журам нь байх юм хавсралт нь алга байна.
Санал хүсэлт Цахимаар
Хүлээж авсан
мядагмаа : улсын аварга малчин шалгаруулах засгийн газрын 2019 оны 8-р сарын 28ны өдрийн шинэ журамын хавсралт нь алга байна. хайгаад олдохгүй байна.журам нь байх юм хавсралт нь алга байна.
Бичлэг байхгүй
Бичлэг байхгүй
Facebook messenger