ЗДТГ-ын бүтэц

ЗДТГ-ын бүтэц, танилцуулга 2016 он.энд дарж үзнэ үү pdf