Мэдээний архив

 • Цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэл хугацаа товлогдлоо

  2024 оны цэргийн тоо бүртгэлийн 11 сарын 20-оос 30 -ны хугацаанд явагдана. 1-р багт 11 сарын 20, 21 2-р багт 11 сарын 28 3-р багт 11 сарын 27 4-р багт 11 сарын 29, 30-нд тус тус явагдана. ...

 • Ойгоос мод бэлтгэсэн тухай мэдээлэл

    2023 онд сумын хэмжээнд ойгоос бэлтгэх модны хэмжээг ИТХ-ын 2022 оны 12 сарын 15-ны өдрийн IX дугаар хуралдааны 2-р тогтоолоор тогтоосон. Үүнд: Ой цэвэрлэгээний ажлаар хэрэглээний мод 300 ку...

 • Ойн хортон шавж устгал хийлээ.

  2023 оны 6 сард  Ойн хортон шавжын тандан судалгааг Эрчимт-Идэр сум дундын ойн ангитай хамтран сумын ойн сан бүхий газруудад  хийхэд  ойн хортоны шавжны тархалт бүх ойн сан...

 • Шинэ-Идэр 100 жил хандивын мэдээлэл

  /beta/upload/files/ энд дарж үзнэ үү 2023-оны-хандив-цуваа-малчид.pdf ...

 • Улсын бүртгэлийн мэдээлэл

  Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээг 973 иргэнд үзүүлэв. Нийт үйлчилгээг төрөлжүүлэн үзвэл: Төрөлтийн бүртгэл 33, үчрлэлт 1,  эцэг тогтоолт 3, гэрлэлт 11, гэрлэлт дуусгавар болссон 1,...

 • ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

   ЦАГААН ИДЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ   ТӨСӨЛ төсөл хэрэгжүүлэгч Ж.Түмэндорж төслийн хэмжээ 9,0 сая ...

 • ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

  Т.БОЛДБААТАР АРЬСАН ЭДЛЭЛИЙН УРЛАН 15 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.         ...

 • ХҮҮХДИЙН ЧУУЛГАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

  Сумын "Хүүхдийн чуулган"-ыг дараах зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан байна. - Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын төрөөс баримталж буй бодлого, чиглэл, өнөөгийн нөхцөл байдал...

 • ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

   ИРГЭН Ж.ГАЛТБАЯР ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС 8 САЯ ТӨГРӨГИЙН ЗЭЭЛ АВЧ ДУГУЙ ЗАСВАР АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ ...

 • ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

  “ТӨМӨР ТОЛЬ НББ  Х.ГҮРЖАВ БЛОК ҮЙЛДВЭРЛЭХ 20 САЯ ТӨГРӨГИЙН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.   ...

Facebook messenger