Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ

Санал асуулга

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлаас алийг санхүүжүүлэхийг дэмжиж байна вэ?
Facebook messenger